U dolini : Glazbena drama u 2 čina s predigrom = Tiefland
U dolini : Glazbena drama u 2 čina s predigrom  =  Tiefland