Stari paviljon : Drama u četiri čina
Stari paviljon : Drama u četiri čina