O stećcima u Slavoniji : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
O stećcima u Slavoniji : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti