Medović, Mato Celestin (1857-11-17 1920-1-20) : Glavni oltar župne crkve sv. Martina u Beramu - oltarna pala sv. Martina
Medović, Mato Celestin (1857-11-17 1920-1-20) : Glavni oltar župne crkve sv. Martina u Beramu - oltarna pala sv. Martina