Valdec, Rudolf : Klasicistički sarkofag - skica nadgrobnog spomenika
Valdec, Rudolf  : Klasicistički sarkofag - skica nadgrobnog spomenika