Nova hrvatska lokalna i regionalna samouprava : okrugli stol održan 23. i 24. ožujka 2010. u palači HAZU u Zagrebu : Modernizacija prava