Karlovački kotar od XV - XIX vijeka / Rudolf Strohal
Karlovački kotar od XV - XIX vijeka / Rudolf Strohal