Zakon o nadzoru nad namirnicama za život od 8. februara 1930. sa Pravilnikom za izvršenje zakona od 3. juna 1930., Pravilnikom o posebnoj spremi stručnjaka za životne namirnice od 17 maja 1930. i Uredbom o javnom nadzoru nad predmetima za opštu upotrebu od 14. maja 1930 ; Zakon o vinu od 9. decembra 1930. sa Pravilnikom za izvršenje zakona od 24. jula 1930. / izd. i tumačenjima popratio Cavalieri Celzo
Zakon o nadzoru nad namirnicama za život od 8. februara 1930. sa Pravilnikom za izvršenje zakona od 3. juna 1930., Pravilnikom  o posebnoj spremi stručnjaka za životne namirnice od 17 maja 1930. i Uredbom o javnom nadzoru nad predmetima za opštu upotrebu od 14. maja 1930 ; Zakon o vinu od 9. decembra 1930. sa Pravilnikom za izvršenje zakona od 24. jula 1930. / izd. i  tumačenjima popratio Cavalieri Celzo
Holding
SignaturaLokacija primjerka
# – 80.58713 – Knjižnica HAZU