Carmen : Opera u četiri čina / Prema istoimenoj noveli Prospera Mériméea
Carmen : Opera u četiri čina / Prema istoimenoj noveli Prospera Mériméea