Caričini sužnji ; Bez brkovah : Vesela igra u 2 čina: Izvorna vesela igra u 1 činu
Caričini sužnji ; Bez brkovah : Vesela igra u 2 čina: Izvorna vesela igra u 1 činu