Caričini sužnji ; Bez brkovah Vesela igra u 2 čina ; Izvorna vesela igra u 1 činu
Caričini sužnji ; Bez brkovah Vesela igra u 2 čina ; Izvorna vesela igra u 1 činu