Marija i Magdalena : Igrokaz u 4 čina / od Pavla Lindau-a
Marija i Magdalena : Igrokaz u 4 čina / od Pavla Lindau-a