Slovenska "Hagada" : Zbornik za narodni život i običaje
Slovenska "Hagada" : Zbornik za narodni život i običaje