Simfonija Jadrana - Odakov hommage rodnoj Dalmaciji : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Simfonija Jadrana - Odakov hommage rodnoj Dalmaciji : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin