Italijanska opera v Ljubljani v obdobju klasicizma : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Italijanska opera v Ljubljani v obdobju klasicizma : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin