Hiperprostori H-zatvorenih prostora : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Hiperprostori H-zatvorenih prostora : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin