Radnička kretanja u lepoglavskom i ivanečkom području u međuratnom razdoblju : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Radnička kretanja u lepoglavskom i ivanečkom području u međuratnom razdoblju : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin