Obućarstvo i kožarstvo varaždinskoga kraja do 1945. godine : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Obućarstvo i kožarstvo varaždinskoga kraja do 1945. godine : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin