Izmjera grada Varaždina od godine 1766. i njome izazvana buna : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Izmjera grada Varaždina od godine 1766. i njome izazvana buna : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin