Protestantska književnost Gradišćanskih Hrvata : prinos proučavanju i naznačivanju problema protestantske književnosti Gradišćanskih Hrvata : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Protestantska književnost Gradišćanskih Hrvata : prinos proučavanju i naznačivanju problema protestantske književnosti Gradišćanskih Hrvata : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin