Vramčeva djela u slavističkoj stručnoj literaturi : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Vramčeva djela u slavističkoj stručnoj literaturi : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin