Paleoslavistika, Cyrilo-Methodiana, glagolitika i književna medijevistika u djelu Vatroslava Jagića : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Paleoslavistika, Cyrilo-Methodiana, glagolitika i književna medijevistika u djelu Vatroslava Jagića : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin