Život i djelo Vatroslava Jagića : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Život i djelo Vatroslava Jagića : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin