Stereoizomerije kod azotovnih jedinjenja s kritičkim pogledom na stereokemiju u opće
Stereoizomerije kod azotovnih jedinjenja s kritičkim pogledom na stereokemiju u opće