O njekojim vlastitostima Duporcq-ove sjekotine stošca
O njekojim vlastitostima Duporcq-ove sjekotine stošca