Dvadeseto potresno izvješće: za godinu 1901.
Dvadeseto potresno izvješće: za godinu 1901.