Temperatura vode u prelaznom sloju Vranskoga jezera
Temperatura vode u prelaznom sloju Vranskoga jezera