O moslovačkom granitu i hrastovih u Hrvatskoj / Lj. Vukotinović
O moslovačkom granitu i hrastovih u Hrvatskoj / Lj. Vukotinović