<*''> i *'' u istoriji slovenskih jezika / Đ. Daničić
<*''>  i *'' u istoriji slovenskih jezika / Đ. Daničić