Pjesme / Nedžvan Derviš; s arapskog prepjevala Tatjana Paić-Vukić
Pjesme / Nedžvan Derviš; s arapskog prepjevala Tatjana Paić-Vukić