Bugari i Zagreb : povijest, kultura i politika = zbornik radova sa znanstvenog skupa "Hrvatski i bugarski kulturni djelatnici u Zagrebu" održanog u Zagrebu, 2.-4. listopada 2017.B’lgari i Zagreb : istorija, kultura i politika / uredili Damir Karbić, Tihana Luetić i Hrvojka Mihanović-Salopek
Bugari i Zagreb : povijest, kultura i politika = zbornik radova sa znanstvenog skupa "Hrvatski i bugarski kulturni djelatnici u Zagrebu" održanog u Zagrebu, 2.-4. listopada 2017.B’lgari i Zagreb : istorija, kultura i politika / uredili Damir Karbić, Tihana Luetić i Hrvojka Mihanović-Salopek