Godina V., broj 8.-9., siječanj-prosinac 2018. / glavni urednik / editor-in-chief Ivan Gušić
Godina V., broj 8.-9., siječanj-prosinac 2018. / glavni urednik / editor-in-chief Ivan Gušić