Krista Kostial-Živanović Šimonović (1923.-2018.) : [nekrolog] / Vlatko Silobrčić