Bernd Crasemann (1922.-2018.) : [nekrolog] / Ksenofont Ilakovac