Sportska luka – pravo komercijalnog obavljanja djelatnosti iznajmljivanja vezova (Upravni sud Republike Hrvatske, presuda broj Us-2767/07 od 21. listopada 2010.) : [prikaz] / Vesna Skorupan Wolff
Sportska luka – pravo komercijalnog obavljanja djelatnosti iznajmljivanja vezova (Upravni sud Republike Hrvatske, presuda broj Us-2767/07 od 21. listopada 2010.) : [prikaz] / Vesna Skorupan Wolff