Zastarni rok za plaćanje naknade za vez (Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, presuda broj Pž-5229/06 od 13. svibnja 2009.) : [prikaz] / Vesna Skorupan Wolff
Zastarni rok za plaćanje naknade za vez (Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, presuda broj Pž-5229/06 od 13. svibnja 2009.) : [prikaz] / Vesna Skorupan Wolff