Napušteno plovilo na vezu u marini ‒ odgovornost marine (Vrhovni sud Republike Hrvatske, presuda broj: Rev- x 778/2014 od 8. siječnja 2015.) : [prikaz] / Vesna Skorupan Wolff
Napušteno plovilo na vezu u marini ‒ odgovornost marine (Vrhovni sud Republike Hrvatske, presuda broj: Rev- x 778/2014 od 8. siječnja 2015.) : [prikaz] / Vesna Skorupan Wolff