Knj. 46-47 : Vol 537 = 46-47(2019) = Knjiga 537, svezak 46-47 / editor in chief = glavni i odgovorni urednik Marko Pećina
Knj. 46-47 : Vol 537 = 46-47(2019) =  Knjiga 537, svezak 46-47 / editor in chief = glavni i odgovorni urednik Marko Pećina