Celestina Vičević : Život grafike / Celestina Vičević; [urednica, predgovor Ana Petković Basletić ; fotografije Ivan Vranjić, Celestina Vičević]
Celestina Vičević : Život grafike / Celestina Vičević; [urednica, predgovor Ana Petković Basletić ; fotografije Ivan Vranjić, Celestina Vičević]