Žena i muškarac u narodnoj nošnji [Simonović, Radivoj(1858-1950)]
Žena i muškarac u narodnoj nošnji [Simonović, Radivoj(1858-1950)]