Stupe [Radauš-Ribarić, Jelka(1922)]
Stupe [Radauš-Ribarić, Jelka(1922)]