Marija i Magdalena : igrokaz u 4 čina / napisao P. Lindau
Marija i Magdalena : igrokaz u 4 čina / napisao P. Lindau