Vjenčani : vesela igra u 3 čina / od A. Wilbrandta
Vjenčani : vesela igra u 3 čina / od A. Wilbrandta