Rezultati istraživanja utvrde Ošlje-Gradac i selo Ošlje u općem povijesno-arheološkom kontekstu. Josipa Baraka Perica, Nikša Grbić ;
Rezultati istraživanja utvrde Ošlje-Gradac i selo Ošlje u općem povijesno-arheološkom kontekstu. Josipa Baraka Perica, Nikša Grbić ;