Dvije djevojčice u narodnoj nošnji počešljane na tradicionalan način [Karalić, Lucija]
Dvije djevojčice u narodnoj nošnji počešljane na tradicionalan način [Karalić, Lucija]