Cavalleria rusticana ; Pagliacci : Opera u jednom činu: Opera u dva čina s prologom / Giovanni Verga
Cavalleria rusticana ; Pagliacci : Opera u jednom činu: Opera u dva čina s prologom / Giovanni Verga