Gospodja sa suncokretom : Triptychon = San mletačke noći
Gospodja sa suncokretom : Triptychon  =  San mletačke noći