Nikola Šubić Zrinski : Glazbena slika u tri čina (7 slika)