Umišljeni bolesnik : Komedija u tri čina = Malade imaginaire
Umišljeni bolesnik : Komedija u tri čina  =  Malade imaginaire