Umišljeni bolesnik : Komedija u tri čina = Le malade imaginaire
Umišljeni bolesnik : Komedija u tri čina  =  Le malade imaginaire