Poludjevice : Komedija u tri čina = Les demi-vierges
Poludjevice : Komedija u tri čina  =  Les demi-vierges